Obavijest o zaštiti privatnih podataka

Sustav upravljanja

CERTIFIKATI

Odlukom o uvođenju ISO certifikata odlučili smo se za kvalitetu svog poslovanja kako bi potvrdili našu kvalitetu i diferencirali se od potencijalnih konkurenata. Implementiranim certifikatima dokazujemo svim zainteresiranim stranama da poslujemo u skladu sa svim zahtjevima koji su propisani određenom međunarodnom normom. Certifikat je znak svakom našem postojećem i budućem klijentu da smo tvrtka koja kvalitetno upravlja svojim poslovanjem.

ISO 45001:2018 EN

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015 EN

ISO 14001:2015

ISO 9001: 2015 EN

ISO 9001: 2015

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

 

GEOTEHNIKA d.o.o. obvezuje se izvoditi radove poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Za GEOTEHNIKU d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi  u području izvođenja radova niskogradnje i visokogradnje, sanacije konstrukcija, obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, za siguran rad, korištenje sredstava zaštite i odgovoran stav prema vlastitom zdravlju i napretku.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti zaposlenika, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

GEOTEHNIKA d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvedenih radova, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnosti na radu brinuti ćemo se da što manje onečišćujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti te stvorimo sigurna radna mjesta za naše zaposlene.

Dajemo punu podršku za savjetovanje i sudjelovanje radnika u svim bitnim elementima sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, ekoloških i fizičkih šteta, te općenito sprječavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao.

 

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  i ISO 45001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznanje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime GEOTEHNIKA d.o.o.

U Rugvici, 17.04.2023.                                                                                              

                                                                                                                                                    Direktor:

Igor Zgomba

Geotehnika d.o.o.

OIB: 12874101773

Put Puntinka 33

Selca, Hrvatska

 

Tel: +(385) 1 4242 240

Fax: +(385)1 4242 244

m