Obavijest o zaštiti privatnih podataka

Sanacija središnjih upornjaka mosta Gacka

Sanacija središnjih upornjaka mosta Gacka

Naziv projekta: Sanacija središnjih upornjaka na mostu Gacka u km 141+642 na AC A1 ZG-ST-DU, dionica Otočac-Perušić

Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.

Početak radova: 09/2015

Završetak radova: 01/2016

Vrsta radova:

-Hidrodinamičko uklanjanje betona

-Radovi na proširivanju postojećeg upornjaka

Date:

Geotehnika d.o.o.

OIB: 12874101773

Put Puntinka 33

Selca, Hrvatska

 

Tel: +(385) 1 4242 240

Fax: +(385)1 4242 244

m