Obavijest o zaštiti privatnih podataka

Rekonstrukcija mosta Komora

Rekonstrukcija mosta Komora

Naziv projekta: Rekonstrukcija mosta Komora na državnoj cesti D6/004 u km 33+700

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Početak radova: 09/2016

Završetak radova: 06/2017

Vrsta radova:

-Rekonstrukcija donjeg ustroja mosta

-Izrada i montaža glavnih elemenata rasponske konstrukcije mosta (čel. konstrukcija)

-Izgradnja gornjeg ustroja mosta

-Izgradnja pristupne ceste

Date:

Geotehnika d.o.o.

OIB: 12874101773

Put Puntinka 33

Selca, Hrvatska

 

Tel: +(385) 1 4242 240

Fax: +(385)1 4242 244

m