Obavijest o zaštiti privatnih podataka

Rekonstrukcija mosta Hambarište

Rekonstrukcija mosta Hambarište

Naziv projekta: Rekonstrukcija mosta Hambarište na državnoj cesti DC42/001 u km 5+270

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Početak radova: 05/2016

Završetak radova: 12/2016

Vrsta radova:

-Rekonstrukcija donjeg ustroja mosta

-Izrada i montaža predgotovljenih glavnih nosača

– Izrada i montaža predgotovljenih naglavnih greda

-Izgradnja gornjeg ustroja mosta

Date:

Geotehnika d.o.o.

OIB: 12874101773

Put Puntinka 33

Selca, Hrvatska

 

Tel: +(385) 1 4242 240

Fax: +(385)1 4242 244

m