Obavijest o zaštiti privatnih podataka

Izgradnja mosta Kutinčica

Izgradnja mosta Kutinčica

Naziv projekta: Izgradnja pristupne ceste i mosta prema odlagalištu komunalnog otpada u Kutini, u ulici S. Radića u Kutini – IZGRADNJA MOSTA

Investitor: Strabag d.o.o.

Početak radova: 02/2016

Završetak radova: 07/2016

Vrsta radova:

-Izrada bušenih AB pilota

-Izrada i montaža predgotovljenih nosača

-Izgradnja donjeg i gornjeg ustroja mosta

Date:

Geotehnika d.o.o.

OIB: 12874101773

Put Puntinka 33

Selca, Hrvatska

 

Tel: +(385) 1 4242 240

Fax: +(385)1 4242 244

m